lunes, 11 de abril de 2011

Anteproxectos Xuño 2011

APTOS
ALUMNOS
SARA COSTAS Anatomía deformada Creación APTO Tutor: Juan e Santi Barreiro
ALEJANDRA RODRÍGUEZ Traveling in your… Profesional APTO Tutor: Armando

NON APTOS
(tendes ata o Xoves 14 de abril para reformarlos)
ALUMNOS
NOEMÍ ÁLVAREZ Cantantes femeninas… (¿?) NO APTO (2 y 3) Aclarar a que campo pertence. Reenfocar o discurso
Falar co tutor para mais aclaracións (Armando)

SILVIA COLMENERO Transgéneros (Creación) NO APTO (3) Concretar + a idea central
Falar co tutor para mais aclaracións (Armando)

BRAIS SEARA Amosar o Museo (Profesional) NO APTO (3) Non aclaras que Museo
Falar co tutor para mais aclaracións (Juan)

MARTÍN GARCÍA La cría del mejillón na … (Profesional) NO APTO (3 y 6) Aclarar que se presentará para que o valore o tribunal. Revisar ortografía
Falar co tutor para mais aclaracións (Mercedes)

JOSE CHAZO Sácalo a la calle… (Creación) NO APTO (3) Aclarar que se presentará para que o valore o tribunal.
Falar co tutor para mais aclaracións (Raquel)

Horarios de tutoría:
Juan Adrio_ Martes de 17 a 18 horas
Armando García_ Xoves de 12 a 13 horas
Raquel Anta_ Luns de 18 a 19 horas
Mercedes Vega_ Venres de 12 a 13 horas

Motivos polos que se rechaza o anteproxecto:
1. Non cumplir o guión establecido.
2. Presentación dun proxecto cuio tema e tratamento non está relacionado con ningún ámbito da fotografía profesional.
3. Existencia dunha gran incoherencia entre o plantexamento teórico-conceptual e a obra final que se prevé presentar.
4. Presentación dun proxecto non axustado as horas de traballo previstas na lei.
5. Presentación dun traballo non axustado os materiais e equipo técnico do que poida dispor o alumno.
6. Inadecuada presentación formal: poderá rexeitarse un anteproxecto se contén faltas de ortografía, redacción, caligrafía e encadernación .